Silážna a senážna linka

Silážna
a senážna linka

Agrotrip ponúka komplexnú linku na zber siláže a senáže dimenzovanú na dosiahnutie najvyššej kvality krmiva. Súčasťou strojového parku je aj najvýkonnejšia rezačka značky KRONE. Tieto stroje sú dostupné nielen ako linka, ale aj jednotlivo. Uprednostňujeme zberné linky “na kľúč”, aby sme zaručili kvalitu vášho krmiva. Zabezpečiť vieme poradenstvo spojené s použitím správneho konzervantu aj samotný konzervant a vak, do ktorého sa krmovina plní. Všetko, samozrejme, za tie najlepšie ceny.

Kosenie

Kosa Pöttinger Nova Cat so záberom 7,6 m a s hodinovou výkonnosťou približne 7 ha/hod. zaisťuje široký záber, kopírovanie terénu a výbornú manévrovateľnosť. V kombinácii s naším traktorom značky FENDT je zaručená aj výborná spotreba PHM.

Obracanie KRONE

Obracanie vykonávame ťahaným obracačom KRONE KW 7.82/ 6x7T so záberom 7,8 m.

Zber rezačkou

Zber z riadku

Vysokú výkonnosť rezačky BigX pri zbere krmovín z riadku zabezpečuje zapojenie s adaptérom Easy-Flow so záberom 3 m. Adaptér Easy-Flow využíva ako jediný systém neriadeného zberača. Kopírovanie terénu funguje na princípe hydraulického prítlaku na pôdu. Hodnotu prítlaku nastavuje obsluha na termináli rezačky podľa podmienok, v ktorých stroj pracuje. Náhon adaptéra je zabezpečený cez hydromotor rezačky, ktorého otáčky sú plynule nastaviteľné z kabíny obsluhy. Konštrukcia adaptéra je dimenzovaná na výkon 1 600 HP čo rezačke umožňuje zber aj robustných riadkov.

Priamy zber

Priamy zber je vhodné využiť na trávy a ďatelino-trávne miešanky, strukovité plodiny ako aj obilniny v mliečno-voskovej zrelosti. Zber sa uskutočňuje pomocou adaptéra X-Disc so záberom 6,2 m. Pri priamom zbere je predpoklad, že pri 32 % sušine je o 15 – 30 % väčší výnos ako pri zbere z riadku. Rezačka Krone BigX je schopná rezať hmotu na dĺžku rezanky, a to od 2,5 mm do 22 mm.

Výhody priameho zberu:
- nedochádza k stratám drobných častí rastlín (lístkov),
- tráva si zachováva aj drobné živiny,
- odkosená hmota neprichádza do kontaktu so zeminou,
- nedochádza k nahrabaniu skál a k následnému poškodeniu rezačky,
- pri zhoršení počasia nedochádza k znehodnoteniu nespracovaného porastu,
- jedným prejazdom rezačky s lištou X-Disc nahrádzame 2 pracovné úkony, a to kosenie a zhrňovanie,
- minimalizujú sa náklady a prejazdy po poli,
- denná výkonnosť predstavuje cca 40 ha.

Zber kukurice

Zber kukurice sa uskutočňuje pomocou 12 riadkového adaptéra Easy-Collect so záberom 9 m.

Výhody širokého záberu:
- minimalizácia prejazdov po poli,
- maximálne využitie výkonu rezačky a s tým súvisiaca nižšia spotreba nafty.

Pri zbere kukurice s adaptérom Krone nedochádza k stratám. Kopírovanie terénu je zabezpečené čidlami, ktoré umožňujú dosiahnuť rovnomernú výšku strniska po celej šírke. Rezačka Krone BigX dokáže rezať kukuricu na dĺžku rezanky od 2,5 mm do 22 mm. Dĺžka rezanky je plynule nastaviteľná z kabíny vodiča, čím splní požiadavky drobnej rezanky pre potreby BPS alebo dlhšej rezanky pre potreby živočíšnej výroby. Drvenie zrna zabezpečujú masívne drviace valce, ktoré sú zárukou kvalitného podrvenia. Rezačka Krone BigX s kukuričným adaptérom je schopná zberu aj veľmi vysokých plodín ako cirok, ktorý dosahuje miestami výšku aj 6 m. Pri ideálnych podmienkach je rezačka schopná denne porezať cca 35 ha/1 200 t.

Hrabanie

FELLA TS 4000 je štvorrotorový zhrňovač so zhrňovaním na stred a pracovným záberom 12,5 m. Prepravná rýchlosť viac ako 50 km/h zaručuje rýchly presun.

Odvoz siláže a senáže

V našej silážnej a senážnej linke disponujeme dvoma kusmi odvozu, a to dvojnápravovým špeciálom na odvoz siláže a senáže s objemom 50 m3 a dvojstranným sklápačom so silážnymi nadstavbami s objemom 35 m3.

Plnenie PE vakov

Plnička Apiesse Rotopress TCR plní vaky s priemerom 3 m a dĺžkou 45,60 m a 75 m. K dispozícii je možnosť dávkovania konzervantu pri plnení. Systém TCR slúži na rovnomerné rozmiestnenie hmoty vo vaku, pričom existuje možnosť umiestnenia vakov tesne vedľa seba. Okrem toho vieme zabezpečiť poradenstvo spojené so správnym výberom konzervantu aj samotný konzervant a vak, do ktorého sa krmovina plní. Všetko, samozrejme, za tie najlepšie ceny.

Zavolajte nám a zistite viac

Zavolajte nám a zistite viac